Pages

Categories

Search

  • Go to Adminpanel > Appearance > Menus to create your menu. WP 3.0++ is required


Posts Tagged: zasady użytkowania wag pomiarowych

Aby prawidłowo korzystać z urządzeń pomiarowych, należy zastosować się do ogólnie panujących zasad BHP, instrukcji obsługi oraz wytycznych producenta. Oto kilka ważnych szczegółów: Gdy po raz pierwszy uruchamiamy wagę, należy podłączyć urządzenie do zasilania i poczekać jakieś ...